MOC W SŁABOŚCI SIĘ DOSKONALI

Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa.

2 Kor 12, 9

Moje publikacje

Moje zainteresowanie w ramach publikacji (artykułów i książek) obejmują mariologię oraz teologię życia duchowego. Przygotowywane publikacje książkowe dotyczą między innymi tematyki Maryi jako Ukrytej Miriam oraz Niepokalanego Serca Maryi jako Kaplicy Adoracji Najświętszego Serca Chrystusa, do której Przedsionkiem jest Serce św. Józefa.

Moc w słabości

" Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie"

J 2, 5b

Polecane filmy z kanału Moc w słabości

Choć trudno mi polecać własne filmy (słabo wypadam w autoreklamie), to serdecznie i z całego serca zapraszam Cię na mój kanał, życząc Ci tego, co odnajdują moi widzowie: Mnóstwa Mocy Bożej w słabościach, które uświadamiają nam naszą samoniewystarczalność i ogrom Bożego Miłosierdzia przejawiającego się w tajemnicach Sakramentów świętych. Niech Ciebie i nas prowadzi do Nieba Chrystus, Jedyny Pośrednik do Boga, Ojca – w mocy Ducha Świętego za wstawiennictwem Tej, która jest Pełna Łaski – Maryi.

Działy bloga

Maryja

Wizerunek przedstawiający Maryję z Dzieciątkiem w typie hodegetrii znajdujący się w najważniejszym i najbardziej uczęszczanym polskim sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze w Kaplicy Matki Bożej pod opieką ojców paulinów w Częstochowie, nieznanego autorstwa otoczony szczególnym kultem religijnym wśród wiernych Kościoła rzymskokatolickiego oraz Cerkwi prawosławnej i uważany za cudowny. Współcześnie jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych symboli chrześcijaństwa w Polsce.

Matka Boska Gietrzwałdzka

Gietrzwałd stał się sławny dzięki Objawieniom Matki Bożej, które miały miejsce dziewiętnaście lat po Objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były: trzynastoletnia Justyna Szafryńska i dwunastoletnia Barbara Samulowska. Obie pochodziły z niezamożnych polskich rodzin. Matka Boża przemówiła do nich po polsku

Święci

Święci nie są, jak się wielu zdaje, moralnymi wzorami do naśladowania, ale żywymi przykładami, że moc w słabości doskonali się zawsze, ilekroć w swej bezradności, samotności i grzeszności otwieramy się na Boże działanie – Bożą, darmową łaskę, która bazuje na naturze i domaga się od nas współpracy na dwóch poziomach: Rozumu i serca. Świętość to nie doskonałość moralna, ale ciągłe powstawanie z upadków. Być świętym to za-wierzyć oraz za-UFAĆ

św Teresa od Dzieciątka Jezus

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

„Nie ustawaj w ufności. Jest niemożliwe, by Bóg na nią nie odpowiedział, zawsze bowiem obdarza nas w takiej mierze, w jakiej mu ufamy.”

św. Jan od krzyża

„Odrzucenie własnego, ograniczonego sposobu postępowania jest dojściem do celu, jest dojściem do tego, co nie ma ograniczenia, to jest do Boga.” (Droga na Górę Karmel)

św. Jan Vianney

św . Jan Vianney

„Człowiek został stworzony dla nieba, szatan złamał drabinę, która tam prowadziła.”

Moc w słabości się doskonali Mistyka

Mistyka

Bycie mistykiem to odkrycie obecności Boga w mojej codzienności. W tu i teraz. To spotkanie z Bogiem, który JEST (Jahwe) i który przychodzi, abyśmy nawet w nocy wiary szli Jego drogami, ufając Mu całym sercem.

Zostań mistykiem

Być mistykiem, to dać się poprowadzić contra spem spero – wbrew nadziei, którą po ludzku nazywamy matką głupich, a o której św. Paweł w Liście do Rzymian napisał, że nie może zawiść (por. Rz 5, 5). Zostać mistykiem oznacza stać się dzieckiem Bożym. Skoczyć w przepaść: Bez spadochronu w postaci własnych planów i celów. Na dole będzie czekał On.

Ciemna noc wiary

Ciemna noc wiary to czas najintymniejszego spotkania z Bogiem, który przekracza to, co widzialne i to, co odczuwalne – to, co rozumem ogarnąć możemy. Jak zapisał prorok Izajasz: Myśli Boga nie są naszymi myślami ani Jego drogi naszymi drogami. Dlatego On zawsze będzie tak blisko nas, że światło stanie się ciemnością – aby wiara stała się za-ufaniem Mu.

Droga do Nieba

Czyli Droga na Górę Karmel, na której to prorok Eliasz walczył z pogańskimi kapłanami Baala. Góra Karmel, na którą wskazuje Maryja, Pełna Łaski jako na kierunek ku któremu zmierzamy: Całym sercem i całym swym jestestwem. Najpierw jednak, jak Eliasz, będziemy musieli zmierzyć się z naszymi bożkami, którym codziennie składamy hołd w postaci życia jakby Boga nie było.

Nauka kościoła

Poznaj naukę Kościoła Katolickiego, któremu Chrystus (Apostołom) przekazał pełnię władzy.

Dogmaty maryjne

Dlaczego nazywamy Maryję Bogurodzicą, Dziewicą, Niepokalanie Poczętą i Wniebowziętą? Czy dogmaty maryjne mają swoje uzasadnienie w Piśmie Świętym?

Modlitwa jest walką

Co o modlitwie mówi Katechizm Kościoła Katolickiego? Czy modląc się, uczestniczę w walce duchowej? Jak tę walkę wygrać?

Eucharystia: Źródło i szczyt życia chrześcijańskiego

Dlaczego Kościół nazywa Sakrament Eucharystii źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego? Jak czerpać z niego życie i jak żyć Eucharystią na co dzień?

Bóg i nauka

Bóg dał człowiekowi rozum, aby nie tylko szukał prawdy, ale znalazłszy ją w Osobie i Dziele Jezusa Chrystusa, przyjął ją i uczynił drogowskazem w drodze do Nieba. Bez Prawdy nie ma wolności – bez wolności nie ma miłości. Bez miłości nie ma życia, bo Bóg jest Miłością.

Wiara i rozum

Są jak dwa skrzydła, pisał św. Jan Paweł II w Encyklice „Fides et ratio”, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji Boga. Czy wiara  i rozum nawzajem się wykluczają, czy raczej uzupełniają?

Akt stwórczy Boga contra nauka o początkach Wszechświata

Skąd się wziął Wszechświat i człowiek? Co było przed Wielkim Wybuchem? Czy teoria Wielkiego Wybuchu jest sprzeczna z nauką Kościoła Katolickiego? Czy Księga Rodzaju opowiada o Wielkim Wybuchu?

Stephen Hawking: Dowód na istnienie Boga

Czy jeden z największych współczesnych geniuszy fizyki i astrofizyki – mimo swojego deklarowanego ateizmu – wskazywał na Boga? Jak pogodzić ateizm z wolnością w poszukiwaniu śladów Stwórcy w Kosmosie?

Moc w słabości Biblia

Zostań współtwórcą

W związku z dynamicznym rozwojem kanału „MOC W SŁABOŚCI” możesz stać się jego współtwórcą przez zarówno dar modlitwy, jak i wsparcie materialne. Za każde dobre słowo, modlitewne westchnienie i wsparcie materialne z serca dziękuję, zapewniając o pamięci modlitewnej przed Bogiem.

Strefa społeczności Moc w słabości

Kanał „MOC W SŁABOŚCI” to nie tylko platforma You Tube, ale także profil na FACEBOOKu (także grupa na FB: Moc w słabości – razem w drodze do nieba”), INSTAGRAMie i TWITTERze.