Moc w słabości

Nasi partnerzy

Skoro Kościół jest WSPÓLNOTĄ, to także nasz kanał, dzięki któremu wspólnie zmierzamy do Nieba, jest wzajemnie wspierającą się WSPÓLNOTĄ – także naszych PARTNERÓW, o których codziennie pamiętamy w modlitwach 🙂

Ku Bogu

Fundacja “ku Bogu” Idzikowice 23K 46-113 Wilków NIP: 7521459851 REGON: 383925907

Ten kanał Youtube Ku Bogu prezentuje książki, artykuły, broszury, eseje, modlitwy oraz inne materiały wzmacniające wiarę każdego chrześcijanina wychowanego w tradycji Kościoła Rzymsko-Katolickiego. 

Ewangelia wg św. Jana 35-38: „Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli”. 

Kochane dusze czyśćcowe, modlcie sie za ten kanał, który jest dla Was i za nas wszystkich, ktorzy z nim jesteśmy związani, nawet jeśli tylko na sekundę tu zajrzeliśmy. Maryio Najświętsza matko Boga, Niepokalane Poczęcie, Królowo Różańca Świętego modl się za nami i obejmij proszę Twoim duchowym patronatem to dzieło, by stało się narzędziem ku Chwale Bożej i miłości do bliźniego. Amen.

Akademia Rozwoju Pasji i Talentów

ARPiT

Szkolenie piłkarskie jest naszą największą pasją, a dobrzy zawodnicy największą nagrodą. 

Chcąc ułatwić dostęp do treningów według sytemu szkolenia proponowanego przez Akademię Rozwoju Pasji i Talentów postanowiliśmy otworzyć nowe lokalizacje umożliwiające zajęcia piłkarskie. W każdym z oddziałów dzieci z wielkim zaangażowaniem chcą rozwijać swoje pasje i zainteresowania związane z futbolem pod okiem profesjonalnej kadry szkoleniowej. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez ARPiT holistyczne podejście do szkolenia dzieci przyniesie oczekiwane owoce w postaci przyszłych mistrzów.