Kontakt

Jeśli pragniesz przekazać mojej skromnej osobie jakieś ważne informacje to proszę skontaktuj się ze mną w sposób jaki uważasz za stosowny.

Moc w słabości się doskonali

Dołącz do mojej misji
Ulepszania przyszłości dla wszystkich

Moc w słabości się doskonali

Możemy zapytać: jak słaby był Jezus? Był tak słaby za dni swego ciała, że ofiarował modlitwy i błagania z gwałtownymi okrzykami i łzami do Tego, który był w stanie ocalić Go od śmierci. (List do Hebrajczyków 5: 7) Modlitwy i błagania są oznakami słabości. Jest napisane, że został wysłuchany z powodu Jego zbożnej bojaźni. Musiał umrzeć, sprawiedliwy dla nas niesprawiedliwych, a jednak nie umarł tą śmiercią: „Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie…” List do Rzymian 8:13.

Ale aby nie umrzeć tą śmiercią musiał walczyć modlitwami i błaganiami oraz gwałtownymi płaczami i łzami w dniach Jego ciała. Oto jak słaby był w tamtym czasie. Ale był świadomy swojej słabości i z tego powodu był także tak silny, że nigdy nie popełnił grzechu. Siła Boża została doskonała w Jego słabości.

Paweł był wiernym naśladowcą Jezusa Chrystusa. Kiedy modlił się o uwolnienie od swojej słabości otrzymał następującą odpowiedź: „Wystarczy wam mojej łaski, bo w słabości doskonaliła się moja siła”. 2 List do Koryntian 12: 7-10.

Każdy, kto narodził się z ciała i krwi, jest słaby, ale nie każdy jest świadomy jego słabości, ponieważ nie boi się Boga. Słaby człowiek, który widzi niebezpieczeństwo, ucieka, ale silny ma wzniosłe myśli o sobie. Nie woła o pomoc. To dzięki łasce Bożej Jezus mógł zwyciężyć i być nieskazitelnym Barankiem, który mógł zakosztować śmierci za nas wszystkich. (List do Hebrajczyków 2: 9-10) To z powodu słabości Pawła łaska Boża mogła być wystarczająca i Boża moc została w nim doskonała. Paweł mówi: „Ale z łaski Bożej jestem tym, kim jestem…” 1 list do Koryntian 15:10.

Przemysław Janiszewski

Łódź

+ 48 606 431 749

Małe wysiłki powodują duże zmiany

Moc w słabości się doskonali

Kanał poświęcony naszej drodze do Nieba i rozwojowi duchowemu. Temu, że moc doskonali się w słabości – że słabości są po COŚ – prowadzą do CZEGOŚ do KOGOŚ, KTO je przekracza. KTO Ciebie, mnie przekracza. Do MOCY, do MIŁOŚCI, którą jest BÓG:) Razem zmierzamy do Nieba po Drodze, którą jest Chrystus – idąc śladami Jego i naszej Mamy, Pięknej Kecharitomene (z jęz. gr.: Pełnej Łaski).